Forrige Billede Retur til indeks

Det bliver en opstilling med træblæsere forrest, slagtøj i midten og messingblæsere bagest op ad trappen.