Venneforening

En kreds omkring Rødovre Concert Band stiftede i 1987 en venneforening, og dens formål er at støtte orkestrets virke. Vennernes kontingent og frivillige bidrag går bl.a. til støtte af orkestrets koncertturnéer og indspilninger. Som medlem af venneforeningen bliver man løbende orienteret om orkestrets koncerter og andre arrangementer. Blandt de kontante fordele skal nævnes, at orkestrets cd'er kan købes med rabat, og 2-3 gange om året gives der rabat på koncertbilletter. Kontingentet er kr. 145 pr. halvår, og man får rabat på koncertbilletter for et tilsvarende beløb. Bliv medlem ved at indbetale kr. 145 på giro 2 49 01 96 eller som bankoverførsel til reg.nr. 1551 kto.nr. 2490196.

Hvis du ønsker yderligere information om Rødovre Concert Bands Venneforening, kan du udfylde denne formular.